Návrh

Na základe osobnej obhliadky a Vaších predstáv pripravíme vizualizáciu záhrady, dohodnutých detailov a pohľadov ktoré verne odrážajú realitu po realizácií. Po odsúhlasení si návrhu prechádzame k projektu.Návrh záhrady tvorí predlohu pre projekt záhrady

Projekt

Projekt záhrady obsahuje konkrétne rozmery a výmery jednotlivých častí záhrady so systémovým riešením detailov ako materiál, rozmery, výškové či priestorové osadenie a zároveň tvorí podklad pre stanovenie ceny celkovej realizácie.

Konzultácia

Naprieč celým navrhovaním záhrady sme s vami v neustálom kontakte a konzultujeme všetky zmeny a deaily k vašej spokonosti.